Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες από 39€ και άνω! Καλέστε μας στο 2810 742037 για τηλεφωνική παραγγελία

Όροι χρήσης

Η πλοήγηση στο www.pharmacien.gr καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγή ή επικοινωνία με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα με τον διακριτικό τίτλο www.pharmacien.gr είναι οι επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης Σάββας Προκοπίου, με έδρα Χουδέτσι, Ηρακλείου (ΑΦΜ 103522289, ΔΟΥ B Ηρακλείου, ΓΕΜΗ 132786527000) και παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν τις αγορές τους σε παραφαρμακευτικά προϊόντα 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπονται πωλήσεις φαρμάκων και εκτέλεση συνταγών ασφαλιστικών ταμείων μέσω διαδικτύου. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε χρήστης υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες και τους παρόντες όρους, καθώς και να μην αναπαράγει περιεχόμενο που εκφράζει εθνικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Απαγορεύεται να προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που θα προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το www.pharmacien.gr . Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται από την επιχείρηση, όπως ονόματα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά λογότυπα και γραφιστικό υλικό, αποτελούν πνευματικά διακριτικά δικαιώματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του www.pharmacien.gr (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του www.pharmacien.gr και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης του www.pharmacien.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του www.pharmacien.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.pharmacien.gr . Ο χρήστης/καταναλωτής/ καταναλωτής/μέλος του www.pharmacien.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του www.pharmacien.gr. Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών του, καθώς αυτές παρέχονται από τις κατασκευάστριες ή διακινήτριες εταιρείες. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στις παρούσες ιστοσελίδες ή τη χρήση αυτών, δεν δημιουργούν ευθύνη για την επιχείρηση, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της. Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση πώς δεν θα υπάρξουν λάθη ή διακοπές στις υπηρεσίες της μέσω των ιστοσελίδων της, δεν παρέχουν καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς αυτή επηρεάζεται από παράγοντες τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς εμπορίου. Ευθύνη της εταιρείας είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της περί της μη διαθεσιμότητας. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών βασισμένες σε λόγους ανωτέρας βίας όπως φυσικές καταστροφές, απεργίες κ.τ.λ. Το www.pharmacien.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στο www.pharmacien.gr και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας. Το www.pharmacien.gr και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το www.pharmacien.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Το www.pharmacien.gr δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του www.pharmacien.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.pharmacien.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το www.pharmacien.gr καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Το www.pharmacien.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.pharmacien.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα με τους διακριτικό τίτλο www.pharmacien.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, τόσο για την ασφαλή περιήγηση στην ιστοσελίδα όσο και για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των στοιχείων συναλλαγών, τα οποία διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες όρους. Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Είναι πιθανό να ζητηθεί από τους χρήστες του www.pharmacien.gr να δηλώσουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ. Τα προσωπικά στοιχεία αυτά, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας παροχής υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά η επιχείρηση η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους, εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα. Εξαίρεση αποτελεί εάν τα στοιχεία του χρήστη, αιτηθούν με δικαστική εντολή από τις αρμόδιες αρχές.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της επιχείρησης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και των συναλλαγών τους, για την διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η εξασφάλιση της αναγνώρισης των χρηστών γίνεται μέσω του κωδικού εισόδου ( e-mail) και του κωδικού ασφαλείας (password), τα οποία ανήκουν στα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης και πρέπει να είναι γνωστά μόνον από τον συγκεκριμένο χρήστη. Η διαρροή αυτών των στοιχείων ή η απώλεια τους πρέπει να δηλώνεται άμεσα στο προσωπικό της επιχείρησης, το συντομότερο δυνατόν, καθώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, η ιστοσελίδα σας παραπέμπει στο πολύ υψηλής ασφαλείας σύστημα συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς, με αποτέλεσμα να μην διαθέτονται προσωπικά στοιχεία πληρωμής στην επιχείρηση ή την ιστοσελίδα, παρά μόνον στις προαναφερθείσες εταιρείες.

Τα cookies είναι αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί. Δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ενώ, αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα browser στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο.

Οι παραπάνω όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη δικαστηρίων του Ηρακλείου.